Postaw na przyszłość. postaw na siebie!

Projekt

Projekt "Postaw na przyszłość. Postaw na siebie!" ma na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych do wymogów dynamicznego rynku pracy poprzez realizację kompleksowego programu typu outplacement. Finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022 roku.

Dofinansowanie w ramach funduszy europejskich to 3 218 286,56 .

Dla kogo?

Uczestnikiem Projektu możesz zostać, jeśli dobrowolnie zgłosisz chęć udziału w Projekcie i spełniasz poniższe wymagania:

   1. mieszkasz w Małopolsce oraz

   2. Jesteś bezrobotny i zwolniony z przyczyn dotyczących zakładu pracy a ostatni raz pracowałeś/łaś maksymalnie 6 miesięcy temu LUB

   3. Otrzymałeś wypowiedzenie z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zostałeś poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego lub um. zlecenie LUB

   4. Jesteś zagrożony utratą pracy, ponieważ Twój pracodawca w okresie ostatniego roku dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, bądź pracodawca przechodzi procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne LUB

   5. Odchodzisz z rolnictwa lub Twój członek rodziny jest ubezpieczony w KRUS posiadając gospodarstwo rolne

Co oferujemy?

 • indywidualne doradztwo zawodowe, coaching, poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy,

 • szkolenia i kursy zawodowe,

 • udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

 • szkolenie przed rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstw, które otrzymały dotację w ramach projektu,

 • staże,

 • bezpłatne studia podyplomowe.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image