Rekrutacja

Rekrutacja do projektu "postaw na przyszłość. postaw na siebie" edycja 2020-2022

Zostań uczestnikiem naszego projektu! W ramach wsparcia, naszym uczestnikom możemy zaproponować:

 • indywidualne doradztwo zawodowe, coaching, poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy,

 • szkolenia i kursy zawodowe,

 • udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

 • szkolenie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i wsparcie szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorstw, które otrzymały dotację w ramach projektu,

 • staże,

 • studia podyplomowe,

 • dodatki realokacyjne i wsparcie adaptacyjne.

Zasady rekrutacji:

 1. Sprawdź czy spełniasz wymagania uczestnictwa w projekcie, poniżej klika możliwości wejścia do projektu

 • Jesteś bezrobotny i zwolniony z przyczyn dotyczących zakładu pracy

 • Ostatni raz pracowałeś/łaś maksymalnie 6 miesięcy temu

 • mieszkasz w Małopolsce


 • Otrzymałeś wypowiedzenie z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zostałeś poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego lub um. zlecenie

 • mieszkasz w Małopolsce


 • Jesteś zagrożony utratą pracy, ponieważ Twój pracodawca w okresie ostatniego roku dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, bądź pracodawca przechodzi procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne

 • mieszkasz w Małopolsce

 • Odchodzisz z rolnictwa lub Twój członek rodziny jest ubezpieczony w KRUS posiadając gospodarstwo rolne

 • mieszkasz w Małopolsce